Triển lãm lưu động về Hoàng Sa, Trường Sa

Cập nhật lúc: 18:21 04/11/2020

Trong hai ngày 4 và 5/11, tại huyện Ea Súp, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND huyện tổ chức Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan cùng đông đảo học sinh, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện đã đến dự khai mạc triển lãm.
Các đại biểu tham dự khai mạc Triển lãm.

Triển lãm trưng bày hơn 100 tư liệu theo các chủ đề như: Bản đồ Việt Nam thời quân chủ (Thế kỷ XVI - XIX) khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; bản trích và Châu bản triều Nguyễn thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; bản đồ xuất bản tại phương Tây (Thế kỷ XVI - XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; bản đồ Trung Quốc do phương Tây và Trung Quốc xuất bản (Thế kỷ XVI - XX) ghi nhận Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về Trung Quốc; các hình ảnh, tư liệu quần đảo Hoàng Sa trước năm 1975; một số hình ảnh về quần đảo Trường Sa hiện nay và các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ hải quân, nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm

Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” nhằm cung cấp các thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cũng như giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Thông qua các tư liệu, văn bản, bản đồ, hình ảnh, hiện vật khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh - thiếu niên, học sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, đặc biệt là cơ sở pháp lý đối với chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Các đại biểu tham quan Triển lãm
 
Trước đó, Sở TT&TT đã tổ chức Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 2 huyện M’Drắk, Ea Kar. 
Thế Hùng