Triển lãm “Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Cập nhật lúc: 12:38 24/09/2020

Sáng 24/9, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai mạc Triển lãm “Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp”.

Giám đốc Sở VHTTDL Thái Hồng Hà phát biểu khai mạc triển lãm

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu cát băng khai mạc triển lãm

Triển lãm “Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp” với 268 tư liệu và hình ảnh, bài viết mang giá trị lịch sử quý giá về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tình cảm và sự quan tâm của Bác đối với chiến sĩ, nhân dân cả nước. Nội dung gồm 6 phần: Phần 1: Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam (1890-1929); Phần 2: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1930-1945); Phần 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược thắng lợi (1946-1954); Phần 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, chi viện miền Nam, đấu tranh thống nhất Tổ quốc (1955-1969); Phần 5: Kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh từ 1969 đến nay; Phần 6: Nhân dân các dân tộc tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham quan Triển lãm

Triển lãm “Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sỹ lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Qua đó tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tình yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường viết cảm tưởng về triển lãm

Triển lãm diễn ra từ ngày 24/9 đến trung tuần tháng 12/2020.