Triển lãm bản sao bộ tranh “Ký họa kháng chiến”

Cập nhật lúc: 14:02 11/04/2018

Theo tin từ Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 17/4 - 30/9/2018, Bảo tàng tỉnh sẽ tổ chức Triển lãm bản sao bộ tranh “Ký họa kháng chiến”.

Với trên 80 phiên bản tranh ký họa, trong đó đặc biệt có 40 tác phẩm về chiến trường Miền Trung - Tây Nguyên được lựa chọn trong Bộ sưu tập hơn 3000 ký họa chiến trường của Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Triển lãm sẽ giúp công chúng sẽ cảm nhận được cuộc sống khó khăn, gian khổ nhưng anh dũng, bất khuất của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó nêu cao truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay. Bên cạnh đó, Triển lãm góp phần nâng cao khả năng đối thoại rộng rãi với công chúng yêu mến mỹ thuật và hiểu rõ hơn về nghệ thuật tạo hình trong ký họa.

Triển lãm sẽ được khai mạc vào lúc 08 giờ 00, ngày 17/4/2018.

Dương Nguyễn