Trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Cập nhật lúc: 21:24 21/01/2019

Tỉnh ủy vừa có văn bản số 2685-CV/TU, gửi các ban cán sự đảng, đảng đoàn của tỉnh, các Ban của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện ủy, thị ủy thành ủy, đảng ủy trực thuộc về tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, để chuẩn bị cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị: Một là thực hiện tốt các chủ trương, chính sách cua Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để Nhân dân được đón Tết trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn. Quan tâm chăm lo các gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. Hai là tổ chức thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình và người có công với cách mạng, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Ba là  tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội mừng Xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, với thuần phong mỹ tục, phong tục, tập quán của địa phương. Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm trong tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội. Bốn là thực hiện nghiêm thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, có kế hoạch phân công, bố trí cán bộ, công chức, nhân viên trực, xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong thời gian nghỉ Tết và trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ tết.

 Gặp mặt văn nghệ sỹ, báo giới đầu năm

Tại văn bản, Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng; chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết./.

An Nhiên