Tổ chức khảo sát kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 18:55 22/05/2019

Triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 2439/KH-UBND, ngày 04/4/2019 về tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020. Từ ngày 21/5/2019 đến ngày 29/5/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan tiến hành tổ chức khảo sát kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, tại 05 đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm các huyện: Krông Bông, Ea H’Leo, Krông Pắc, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột. Theo đó, các nội dung được thực hiện trong đợt khảo sát gồm: Tìm hiểu trao đổi nhằm nắm bắt tình hình thực tế, đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương; khảo sát việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa; thực hiện tổng hợp kết quả, số liệu; quay phim phóng sự về những kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Toàn cảnh buổi làm việc tại huyện Krông Bông

Qua đợt khảo sát lần này nhằm có cơ sở để tham mưu cho tỉnh đánh giá thực tiễn bảo đảm tính khách quan, trung thực và chính xác về những kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược tại các địa phương, phục vụ công tác tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 của tỉnh, bảo đảm đúng Kế hoạch đề ra của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Võ Phượng