Tổ chức chương trình văn hóa tại tỉnh

Cập nhật lúc: 15:45 27/05/2018

Trên cơ sở Kế hoạch Ngoại giao văn hóa của tỉnh năm 2018 và văn bản số HCM/321/1/2018 của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 4, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4099/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ về tham mưu tổ chức chương trình văn hóa tại tỉnh.

Theo đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch số 1351/KH-UBND ngày 13/2/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch Ngoại giao văn hóa năm 2018 của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh tổ chức chương trình nêu trên tại địa bàn tỉnh.

Quang Minh