Thêm một Bảo tàng nữa được thành lập

Cập nhật lúc: 07:58 18/08/2017

 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1118/QĐ-TTg, ngày 28/7/2017 về việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Theo đó, Bảo tàng Báo chí Việt Nam là Bảo tàng chuyên ngành trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, với nhiệm vụ: Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các di sản văn hóa phản ánh tiến trình hình thành và phát triển của nền báo chí Việt Nam; Nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa báo chí Việt Nam.Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thanh Viên