Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở tại huyện Buôn Đôn

Cập nhật lúc: 14:27 13/09/2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Lớp Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở tại  huyện Buôn Đôn năm 2018. Tham gia lớp tập huấn có trên 100  học viên là công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin xã, đại diện Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa cộng đồng, Nhà văn hóa thôn trên địa bàn huyện.

Học viên tham gia lớp tập huấn

Trong 2 ngày (từ 11 đến 12/9), các học viên được các giảng viên truyền đạt một số nội dung: Kỹ năng biên tập, xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trong các câu lạc bộ nhà văn hóa cộng đồng; Công tác cổ động trực quan, trang trí đường phố, lễ hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị; Lễ hội công chúng và văn hóa dân gia; Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị âm thanh, phục vụ các hoạt động văn hóa cơ sở.

Ông Y Kô Niê, Phó trưởng phòng Quản lý Văn hóa - Sở VHTTDL hướng dẫn các học viên về lễ hội công chúng

Đây là lớp tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở thứ ba trong năm 2018 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (lớp đầu tiên tổ chức trong tháng 7 tại huyện Lắk, lớp thứ 2 tổ chức tại huyện Ea H’Leo vào giữa tháng 8). Qua các lớp tập huấn này nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản trong triển khai thực hiện các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về văn hóa, về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở…  

Ama Phong