Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở của huyện Ea Kar năm 2019.

Cập nhật lúc: 10:48 13/07/2019

Từ ngày 11-12/7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lớp Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở của huyện Ea Kar năm 2019. Tham gia lớp tập huấn có hơn 93 công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin xã, đại diện Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa cộng đồng, thôn trên địa bàn huyện.

Học viên tham gia lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung: Kỹ năng biên tập, xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trong các câu lạc bộ nhà văn hóa cộng đồng; Hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hóa cộng đồng; Công tác cổ động trực quan, trang trí đường phố, lễ hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị; Lễ hội công chúng và văn hóa dân gia; Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị âm thanh, phục vụ các hoạt động văn hóa cơ sở...

Ông Y Kô Niê, Phó Trưởng phòng QLVH, Sở VHTTDL truyền đạt tại lớp tập huấn

Đây là lớp tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở lần thứ 2 trong năm 2019 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, lớp thứ 1 được tổ chức tại huyện Cư Mgar vào tháng 6/2019; lớp thứ 3 dự kiến tổ chức tại huyện     Krông Bông vào tháng 8 tới. Qua các lớp tập huấn này nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản trong triển khai thực hiện các văn bản, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở; công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số...

Quang Huy