Tập huấn Nâng cao năng lực cán bộ văn hóa ở cơ sở, năm 2018

Cập nhật lúc: 19:47 18/07/2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Lớp tập huấn Nâng cao năng lực cán bộ văn hóa ở cơ sở năm 2018 cho gần 100 cán bộ là công tác văn hóa cơ sở, là công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin xã; đại diện Ban Chủ nhiệm Nhà Văn hóa cộng đồng trên huyện Lắk.

Học viên tham gia Lớp tập huấn

Tham gia Lớp tập huấn, học viên được truyền đạt các nội dung: về lễ hội và văn hóa dân gian; các kỹ năng về biên tập, xây dựng và tổ chức các chương trình văn nghệ; những kiến thức cơ bản về cổ động trực quan…

Giảng viên đang truyền đạt tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở; đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hoạt động của Nhà Văn hóa cộng đồng; công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở; công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Gia Phong