Tăng cường phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương

Cập nhật lúc: 15:26 30/08/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 3123/BVHTTDL-ĐA gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình

 Ảnh minh họa

Văn bản số 3123/BVHTTDL-ĐA nêu rõ, theo kế hoạch công tác hàng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với một số đơn vị sản xuất phim, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là các Đơn vị Điện ảnh) tổ chức phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị thông qua Đợt phim, Tuần phim và Chương trình phục vụ đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo trong phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19 lần thứ 4, tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước hiện đang phải thực hiện giãn cách xã hội, dẫn đến việc các đơn vị Điện ảnh triển khai, thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có công tác chiếu bóng lưu động.

Nhằm đảm bảo tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các lực lượng vũ trang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, giao Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình của địa phương phổ biến các bộ phim do Cục Điện ảnh cung cấp năm 2021.

Duy Hà