Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội

Cập nhật lúc: 10:52 31/01/2019

Đó chính là nội dung vừa được Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gửi Sở VHTTDL/ Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 tại văn bản số 46/VHCS-NSVH.

Theo đó, nhằm đảm bảo các hoạt động lễ hội năm 2019 được diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và du khách, Cục Văn hóa cơ sở đã đề nghị các đơn vị:

Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn

Một là tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo tại Công văn số 323/BVHTTDL-VHCS ngày 23/1/2019 của Bộ VHTTDL về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

Hai là rà soát, thống kê, phân loại lễ hội: Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài.

Ba là đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đốt đồ mã, vàng mã. Kiến nghị với Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh kiểm soát, khuyến nghị các cơ sở kinh doanh đồ mã hạn chế kinh doanh những mặt hàng đồ mã không phù hợp với thuần phong mỹ tục (như quần áo tắm, áo lót, quần lót…); và việc đốt các mặt hàng đồ mã nêu trên tại các cơ sở thờ tự, di tích, lễ hội, trong sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân...

Bốn là hướng dẫn nghiệp vụ, rà soát, tổng hợp, phối hợp với chính quyền địa phương về trình tự đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy trình tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ.

Năm là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội.

Lễ hội truyền thống đình làng La Điền, Thái Bình

Trên cơ sở các nội dung trên, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên báo cáo về Cục./.

An Nhiên