Tăng cường công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu.

Cập nhật lúc: 13:44 02/03/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 634/BVHTTDL-NTBD, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu.

Theo đó, nhằm chấn chỉnh một số tồn tại như tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung giấy phép, tổ chức thi người đẹp, người mẫu không có giấy phép,... Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị tăng cường biện pháp quản lý, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm: Một là tổ chức thẩm định chặt chẽ nội dung các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; tăng cường công tác hậu kiểm, yêu cầu đơn vị tổ chức loại bỏ những chương trình, tiết mục, người biểu diễn không đạt chất lượng nghệ thuật; nội dung, hình thức không phù hợp với lứa tuổi, giới tính của khán giả, nhất là đối tượng khán giả nhỏ tuổi. Hai là tiếp nhận, thẩm định chặt chẽ hồ sơ đề nghị cho phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu (trong đó cần lưu ý đến năng lực tổ chức, ý thức chấp hành pháp luật của đơn vị đề nghị, điều kiện đáp ứng của địa phương... để xem xét, quyết định). Kiên quyết từ chối đăng cai hoặc cấp phép tổ chức cuộc thi đối với đơn vị không có kinh nghiệm, không đủ năng lực tổ chức, tài chính hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng không có biện pháp khắc phục hậu qủa; cuộc thi không có mục đích, ý nghĩa rõ ràng, nhằm mục đích thương mại, không phù hợp giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội và quy định của pháp luật. Ba là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; cuộc thi người đẹp và người mẫu để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kiên quyết xử lý đối với các hoạt động không có giấy phép hoặc đình chỉ, thu hồi giấy phép theo thẩm quyền đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu để xảv ra vi phạm trong quá trình tổ chức, thực hiện./.

Minh Long