Tạm hoãn tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc: 14:23 12/05/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 1475/BVHTTDL-TV về việc tạm hoãn tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, thực hiện Công điện số 541/CT-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 1407/CĐ-BVHTTDL ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 hiện nay đang có những diễn biến phức tạp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm thời hoãn tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/2011 - 05/6/2021) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tạm hoãn tổ chức Liên hoan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chuẩn bị các nội dung, kịch bản, chương trình theo đúng quy định tại Công văn số 1237/BVHTTDL-TV ngày 16/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ tình hình thực tế về dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có quyết định điều chỉnh, thay đổi việc tổ chức Liên hoan cho phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Duy Hà