Tài liệu phục vụ hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển phải được lấy từ vốn tài liệu của thư viện

Cập nhật lúc: 14:07 30/10/2018

Đó chính là nội dung vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tại Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018.

Theo đó, Thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu. Đối tượng áp dụng là các thư viện và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.

Nguyên tắc hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu bao gồm: Tuân thủ quy tắc, quy trình nghiệp vụ thư viện và các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo an toàn về con người và tài sản của thư viện; Chủ động, kịp thời, linh hoạt; Đảm bảo cung cấp cơ hội tiếp cận với tài liệu, xây dựng không gian đọc, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí cho mọi đối tượng, đặc biệt là thiếu nhi, người cao tuổi và người khuyết tật; Ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ thư viện điện tử nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; Có sự phối hợp giữa thư viện và các cơ quan liên quan nhằm chia sẻ và phát huy hiệu quả nguồn lực, tiện ích cho người sử dụng.

 

TV