Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017

Cập nhật lúc: 08:35 06/09/2017

Thực hiện Hướng dẫn số 47-HD/TG, ngày 30/8/2017 và văn bản số 612-CV/TG, ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, ngày 05/9/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 1583/SVHTTDL-QLVH hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017 đối với các đơn vị trong toàn Ngành.

Theo đó, khẩu hiệu tuyên truyền APEC Việt Nam 2017, gồm:

- Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017!

- Chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017!

- Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung!

Ảnh: Nguồn Internet

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Thành tựu về hợp tác, liên kết của APEC trong gần 30 năm hình thành và phát triển; Việt Nam tham gia APEC; Việt Nam đăng cai APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; Các chuyến thăm song phương và các hoạt động bên lề Hội nghị; Đất nước, con người Việt Nam; Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch...

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng tuyên truyền về APEC bằng các hình thức văn hóa – nghệ thuật, du lịch, triển lãm, cổ động trực quan, xây dựng các Clip, khẩu hiệu tuyên truyền... góp phần quảng bá văn hóa – du lịch của tỉnh./.