Sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 17:05 26/05/2020

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 4425/UBND-KGVX có ý kiến về thời gian tổ chức trưng bày chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh minh hoạ

Theo văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương thời gian tổ chức trưng bày chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” sẽ tổ chức ngày 15/8 - 15/9/2020 tại Bảo tàng Đắk Lắk

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động trưng bày đạt kết quả.

Trưng bày chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Duy Hà