Sắp diễn ra Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ 6 năm 2018

Cập nhật lúc: 16:49 17/12/2018

Trên cơ sở Kế hoạch số 1977/KHPH-SVHTTDL-BCHQS giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk, với chủ đề  "Vang mãi bài ca người lính" sẽ được diễn ra từ ngày 18 đến 20/12/2018 tại Trung tâm  Văn hóa tỉnh.

Theo đó, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày Quốc phòng toàn dân Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Liên hoan. Đối tượng tham gia Liên hoan là các cán bộ, chiến sỹ, diễn viên không chuyên từ 16 – 37 tuổi tại cơ sở thuộc Phòng VHTT, Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố; Đội văn nghệ các lực lượng vũ trang; Trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; Đội văn nghệ các cơ quan, ban, ngành, đờn thể, doanh nghiệp, các nhóm thí sinh tự do trên địa bàn tỉnh đáp ứng các tiêu chí của Liên hoan do Ban Tổ chức quy định.

Mỗi đơn vị tham gia Liên hoan xây dựng một chương trình gồm các tiết mục với nội dung: Ca ngợi truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của toàn quân, toàn dân 74 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phản ánh hình tượng người chiến sỹ hôm nay trong nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức Liên hoan, Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định số 476/QĐ-SVHTTDL ban hành Quy chế Liên hoan Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ 6 năm 2018 cũng như có Thông báo triệu tập số 2360/TB-SVHTTDL đối với các đơn vị tham gia Liên hoan đồng thời ngày 13/12/2018 cũng ban hành Thông báo số 2416/TB-BTC điều chỉnh một số nội dung Quy chế Liên hoan./.

TV