Quy chuẩn về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Cập nhật lúc: 09:23 27/06/2018

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 04/2018/TT-BXD ban hành Quy chuẩn quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời" - QCVN 17:2018/BXD.  Quy chuẩn này quy định những yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ốp vào công trình xây dựng có sẵn.

Phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ốp vào công trình xây dựng, trong Quy chuẩn này gồm: Bảng quảng cáo; Hộp đèn; Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời; Biển hiệu; Phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng.

Nguyên tắc xây dựng, lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời phải được xây dựng, lắp đặt phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương;  phải có địa điểm, kiểu dáng, kích thước, chất liệu, số lượng phù hợp với quy hoạch quảng cáo được phê duyệt và đảm bảo ở bên ngoài hành lang an toàn đường bộ, hành lang an toàn đường sắt, hành lang an toàn bảo vệ luồng đường thủy nội địa, hành lang bảo vệ đê điều, hành lang an toàn lưới điện cao áp; Vị trí, địa điểm, khu vực xây dựng, lắp đặt và công tác quản lý các phương tiện quảng cáo ngoài trời phải dảm bảo mỹ quan đô thị; đảm bảo tầm nhìn giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và không che khuất tầm nhìn biển báo giao thông; đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, yêu cầu thoát nạn, yêu cầu cứu hộ cứu nạn, kết cấu xây dựng, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo các hoạt động sản xuất, sinh hoạt bình thường của người dân và an toàn sinh mạng; không được che lấp nóc/mái nhà trừ các phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng.

Các phương tiện quảng cáo ngoài trời trong Quy chuẩn này, ngoài việc tuân thủ các quy định trong Quy chuẩn này, còn phải tuân theo pháp luật về quảng cáo hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018 và thay thế nội dung quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT- BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Phương Hiếu