Phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và việc cưới, việc tang ở tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 15:35 20/03/2020

Trước diễn biến phức tạp, khó lường do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến sức khỏe và các hoạt động của người dân trên cả nước. Nhằm hạn chế sự tập trung đông người đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và việc cưới, việc tang; phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh. Ngày 13/3/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 2126/UBND-KGVX về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và việc cưới, việc tang. Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương; phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động các gia đình, tổ chức về việc tổ chức việc cưới, việc tang; hoạt động tại các đơn vị, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật; hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường đảm bao hạn chế tập trung đông người và phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức các hoạt động.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chung tay phòng, chống dịch COVID-19           Ảnh minh họa

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn cần tập trung: Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và gia đình tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và việc cưới, việc tang tại địa phương đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Khuyến cáo người dân hạn chế đi đến các khu vực đang có dịch; vận động, đề nghị bạn bè, người thân tại những khu vực có dịch nên ở tại chỗ, không di chuyển về tỉnh Đắk Lắk trong thời gian này, trường hợp có việc di chuyển đến địa bàn Đắk Lắk thì chủ động thông tin đến chính quyền biết, tìm hiểu lịch trình và tiến hành biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; Tuyên tuyền, vận động các cá nhân, các nhà hàng tổ chức tiệc cưới, các điểm vui chơi, giải trí; cơ sở hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn chủ động đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hạn chế nhận tổ chức các tiệc cưới, liên hoan, hội nghị có quy mô lớn, tổ chức sự kiện đông người nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho nhân viên tại đơn vị và cộng đồng; Đối với các đơn vị, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật chủ động đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế tổ chức các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa quy mô lớn, tụ tập đông người tham gia; Đối với lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức, vận động các gia đình điều chỉnh thời gian tổ chức cho phù hợp;  Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian vận động gia đình tổ chức trong phạm vi gia đình; dùng hình thức báo hỷ thay cho thiệp mời dự lễ cưới, tiệc cưới; Đối với việc tang, người mất do bệnh truyền nhiễm, vận động gia đình thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế các cấp.

Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức đoàn thế của tỉnh thực hiện việc phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và việc cưới, việc tang đảm bảo hạn chế tập trung đông người và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; Tích cực tham gia phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động và theo dõi các trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Võ Phượng