Phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cập nhật lúc: 16:13 28/01/2019

        Đó chính là nội dung vừa được UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu tại văn bản số 731/UBND-KGVX.

      Theo đó, trên cơ sở  Kế hoạch số 20/KH-LVHDL ngày 10/01/2019 của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, ban hành Khung tổ chức các hoạt động, sự kiện 6 tháng đầu năm 2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động triển khai những nội dung thuộc thẩm quyền; tham mưu UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Lễ cúng bến nước của dân tộc Ê đê

      Các hoạt động, sự kiện được tổ chức theo 5 cấp độ là các hoạt động hàng ngày; Hoạt động cuối tuần; Hoạt động sự kiện; Hoạt động chuyên đề; Sự kiện cấp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sự kiện thường niên “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4”.

Lễ cúng mừng lúa mới trổ bông của dân tộc M'nông

     Về thời gian hoạt động: Hoạt động hàng ngày: Tất cả các ngày trong 6 tháng đầu năm, kể cả Lễ, Tết; Hoạt động cuối tuần: 12 đợt, 24 ngày; Hoạt động chuyên đề: 11 ngày; Sự kiện thường niên: 08 ngày; Sự kiện theo chủ đề hàng tháng: 12 ngày. Số lượng dân tộc huy động: Khoảng hơn 250 người là nghệ nhân, đồng bào các dân tộc.

     Về nội dung: Quý I, Chủ đề “Lễ hội truyền thống”; Quý II, Chủ đề “Âm nhạc dân gian truyền thống”./.

TV