Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 10:12 24/05/2019

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định 1202/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái văn hoá, du lịch dân tộc Đắk Lắk.

Theo Quyết định, vị trí giới hạn quy hoạch thuộc địa bàn phường Tân An và xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, với diện tích lập quy hoạch khoảng 46,07 ha. Đây là khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc Đắk Lắk với chức năng ở, thương mại dịch vụ và du lịch, kết hợp hài hòa giữa đô thị sinh thái với các công trình văn hóa các dân tộc; hình thành khu dân cư đô thị được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Ảnh Minh họa

UBND thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư thực hiện lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc Đắk Lắk, có trách nhiệm lập dự toán kinh phí quy hoạch theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác đinh, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được duyệt, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị không quá 06 tháng, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được duyệt (Ngày 23/5/2019).

Dương Duy