Phê duyệt Đề án tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 13:05 14/06/2021

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 11/6/2021, phê duyệt Đề án tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Đắk Lắk. Theo đó, cấp tỉnh định kỳ tổ chức 5 năm/lần, mỗi kỳ 3 ngày và bắt đầu từ năm 2023. Ngày hội cấp tỉnh dự kiến sẽ có nhiều nội dung phong phú với sự tham gia của đại diện đồng bào các dân tộc của 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Với dân số 2,1 triệu người, 49 dân tộc anh em cùng chung sống, văn hóa Đắk Lắk rất đa dạng, phong phú, độc đáo, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Nhưng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, nhiều luồng văn hóa khác nhau nhanh chóng xâm nhập vào đời sống xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gây tác động không nhỏ đến bản sắc văn hóa của nhiều tộc người. Do đó, việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk là nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong tình hình mới về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc; tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thắt chặt tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc, tạo nên sức mạnh, nguồn lực để bảo tồn và phát triển vốn văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Ảnh minh họa

Ngoài phần lễ với nội dung khai mạc, bế mạc, các hoạt động của Ngày hội dự kiến bao gồm: Giới thiệu, phục dựng lễ hội, nghi thức văn hóa dân gian truyền thống; Trình diễn trang phục truyền thống; văn hóa thổ cẩm; Trình diễn nghề thủ công truyền thống các dân tộc; trưng bày giới thiệu các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ, sản phẩm văn hóa đặc trưng; Trình diễn các đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, truyền thống của các dân tộc; Thi đấu các môn thể thao truyền thống (Đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bắn ná, chạy cà kheo…); Trải nghiệm trò chơi dân gian các dân tộc; Các hoạt động giới thiệu, quảng bá các chương trình, sản phẩm du lịch; Chế biến, giới thiệu các món ăn, thức uống truyền thống của các dân tộc; Triển lãm ảnh nghệ thuật; Hội nghị, hội thảo chuyên ngành; Tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Cùng với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột định kỳ tổ chức 2 năm/lần, Ngày hội Văn hóa các dân tộc Đắk Lắk sẽ là hoạt động văn hóa đặc sắc, không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới./.

Đặng Gia Duẩn