Phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật lúc: 07:52 04/06/2020

Đây là một sân chơi dành cho các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp trong cả nước và các công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, thể thao Du lịch) tổ chức. Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất: 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng). 02 giải nhì: mỗi giải 8.000.000đ (tám triệu đồng). 03 giải ba: mỗi giải 5.000.000đ (năm triệu đồng). 10 giải khuyến khích: mỗi giải 2.000.000đ (hai triệu đồng). 01 giải phong trào: 8.000.000đ (tám triệu đồng) cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi. Dự kiến sẽ tổ chức trao giải vào tháng 12/2020. Đây là Cuộc thi với các nội dung nhằm mục đích tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Tranh minh họa

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ nhằm mục đích tuyên truyền, không nhằm mục đích kinh doanh. Theo đó, các tác phẩm đạt giải sẽ được Ban Tổ chức chọn trưng bày triển lãm để phục vụ các hoạt động tuyên truyền trên toàn quốc dưới mọi hình thức trong các dịp lễ, kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị khi thấy phù hợp.

Xem Thể lệ cuộc thi tại đây

Võ Phượng