Phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề “Tự hào một dải biên cương”

Cập nhật lúc: 08:19 11/05/2020

Cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề “Tự hào một dải biên cương” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tuần tra Biên giới

Đây là Cuộc thi với mục đích nhằm khẳng định thắng lợi của những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương đặc biệt là các địa phương khu vực biên giới trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới quốc gia trên đất liền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để phát triển đất nước nhanh và bền vững; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Cuộc thi ảnh nghệ thuật nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương” được dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.

Xem Thể lệ cuộc thi tại đây.

Võ Phượng