Đoàn nghệ thuật của tỉnh sẽ sang biểu diễn tại Hàn Quốc

Cập nhật lúc: 16:08 17/08/2018

Từ ngày 27/9 đến ngày 5/10/2018, Đoàn nghệ thuật của tỉnh (gồm 14 người là diễn viên, nghệ sĩ của Đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk) sẽ tham gia chương trình “Lễ hội âm thanh thế giới Jeonju” Hàn Quốc.

Trong thời gian này, Đoàn nghệ thuật của tỉnh sẽ công diễn một buổi tại Seoul và hai buổi tại Jeonjo với 8 tiết mục, gồm: “Chong chóng quay”, “Drông tuê” (diễn tấu chiêng cổ), “Drông yang”, “Mưa đá” (diễn tấu ching K’năh), “Tiếng đàn bên suối” (Độc tấu đàn T’rưng), “Mạch nguồn vẫn chảy” (Hòa tấu nhạc cụ dân tộc”, “Suối chảy tìm dòng” ( Độc tấu sáo vỗ) và Vào mùa  (Diễn tấu chiêng Arap). Ngoài ra, Đoàn nghệ thuật của tỉnh sẽ giao lưu với Đoàn nghệ thuật hoặc trường học ở Hàn Quốc. Đoàn nghệ thuật của tỉnh tham gia chương trình này theo lời mời của tỉnh Jeollabukdo- Hàn Quốc.

Một số tiết mục Đoàn nghệ thuật của tỉnh sẽ biểu diễn tại Hàn Quốc:

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc

Diễn tấu ching Kram cổ.

Độc tấu đàn T'rưng

Diễn tấu ching K'năh

Ama Phong