Những trường hợp cấm và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong điện ảnh, sân khấu

Cập nhật lúc: 16:25 21/10/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/8/2018, quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

Theo đó, Thông tư gồm 7 Điều, với điểm đáng lưu ý đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức, cá nhân sản xuất phim, nhập khẩu phim, phát hành phim, phổ biến phim và tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Tại Điều 3, Thông tư quy định việc cấm sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá  trong các trường hợp sau: Thể hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 và Điều 13 Luật phòng chống, tác hại của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này; Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá; Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Nguồn internet

Thông tư quy định việc sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá chỉ nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm diện ảnh, sân khấu, cụ thể: Nhằm khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật; Tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định; Phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá. Thông tư quy định trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định. Khi sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu.Nếu phim có nhiều cảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh giá của Hội đồng thẩm định thì việc phổ biến phim phải đảm bảo một trong các yêu cầu sau: Được phân loại để phổ biến theo lứa tuổi phù hợp dựa trên các tiêu chí theo quy định; Có cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018./.

An Nhiên