Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 16 năm 2019

Cập nhật lúc: 14:01 24/07/2019

Với chủ đề“Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk sẽ được diễn ra từ ngày 20 - 22/8/2019 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019); Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019); 14 năm ngày Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (28/8/1945 - 28/8/2019), đồng thời đánh giá và tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; động viên Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, bảo vệ, xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 1619/KH-SVHTTDL về tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 16, năm 2019.

Theo đó, đối tượng tham gia Liên hoan là các diễn viên không chuyên, không phân biệt độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh; không có tiền án, tiền sự, khồng trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thành phần tham gia là Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nhà Văn hóa 15 huyện, thị xã, thành phố; Đội Văn nghệ các Sở, ban, ngành; các doanh nghiệp; các Trường Đại học, Cao đẳng; các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung Liên hoan tập trung vào ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, cuộc sống tươi đẹp trên cao nguyên Đắk Lắk; những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phản ánh niềm tin của quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất; tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc… với các thể loại, gồm: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca có phụ họa, hát múa; múa (múa đơn, múa đôi, múa tập thể); nhạc cụ dân tộc (độc tấu, diễn tấu, hoà tấu...); tiểu phẩm sân khấu./.

Quang Long