Lịch biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân địa phương và du khách năm 2019

Cập nhật lúc: 15:47 05/04/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân địa phương và du khách trong năm 2019.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu đến với đông đảo Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế góp phần bảo tồn và phát huy giá trị “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, làm đa dạng, phong phú thêm sản phẩm du lịch của địa phương.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu nội dung Chương trình nêu trên đến các đơn vị trực thuộc, toàn thể cán bộ, nhân viên tại đơn vị, Nhân dân và du khách, các đơn vị kinh doanh du lịch được biết để cùng tham dự.

Địa điểm và Lịch trình biểu diễn năm 2019 như sau: