Kiểm tra, chấn chỉnh bảng quảng cáo

Cập nhật lúc: 10:02 27/08/2018

Trước thực trạng các bảng quảng cáo dùng đèn Led hoặc Neon thường xuyên bị chập điện đã làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, trật tự xã hội, mỹ quan đô thị; các bảng quảng cáo đổ sập gây hậu quả lớn về tài sản và con người. Để khắc phục tình trạng trên, Cục Văn hóa cơ sở vừa ban hành văn bản số 63/VHCS-QLHĐQC, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở, đề nghị các đơn vị liên quan: Một là răng cường công tác tuyên truyền, phổ biến dưới mọi hình thức các quv định pháp luật về quảng cáo. Hai là yêu cầu tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo trên địa bàn chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống cháy nổ xảy ra. Ba là yêu cầu tổ chức, cá nhân có bảng quảng cáo trên địa bàn kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa, gia cố, giằng chống đảm bảo cho công trình quảng cáo an toàn trước mùa mưa bão; tháo dỡ, hoặc thay mới các nội dung sản phẩm quảng cáo bị hư hỏng. Bốn là phối hợp với các Sờ, ngành liên quan tại địa phương tiến hành rà soát chất lượng, kỹ thuật của công trình quảng cáo dể đảm bảo cảnh quan và an toàn tính mạng của người dân; thẩm định những dự án, cấp giấy phép xây dựng bảng quản cáo đứng độc lập, có diện tích một mặt từ 40 mét vuông trở lên. Năm là tăng cường phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương kiểm tra, rà soát các bảng quảng cáo, biển hiệu tại các cơ sờ kinh doanh để ngăn ngừa nguy cơ chập cháv xảv ra. Sáu là tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, xử lý kịp thời nội dung quảng cáo trên biển hiệu, bảng quảng cáo tại địa bàn và xử lý vi theo thẩm quvền./.

TV