Không sử dụng sản phẩm, biểu tượng, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam

Cập nhật lúc: 22:01 02/02/2018

Đó chính là nội dung được nhấn mạnh trong Thông báo kết luận số 32/TB-VP, ngày 15/01/2018 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thông báo kết luận của đồng chí Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị sơ kết 03 năm về không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh/thành phố.

Theo đó, trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác này, Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan Nhà nước từ Trung ương tới địa phương cần tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, không sử dụng sản phẩm, biểu tượng, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam đồng thời lưu ý việc tiếp nhận các hiện vật vào di tích đình, chùa…

 

 

Quang Minh