Khai mạc Triển lãm sách, ảnh tư liệu “Đắk Lắk - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Cập nhật lúc: 10:35 26/06/2019

Chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), sáng 26/6, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Khai mạc Triển lãm sách, ảnh tư liệu “Đắk Lắk – 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Cán bộ, viên chức tham dự trong ngày khai mạc trưng bày, giới thiệu Chuyên đề

Triển lãm trưng bày 124 hình ảnh, tư liệu và hơn 1000 cuốn sách được chia làm 4 chủ đề, gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các hình ảnh tư liệu; Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sách tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tìm hiểu sách tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm do Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Thư viện tỉnh Đắk Lắk thực hiện, được tổ chức trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk từ ngày 26/6 đến ngày 05/9/2019.

Quang Huy