Tập huấn Nâng cao năng lực cán bộ văn hóa ở cơ sở năm 2017

Cập nhật lúc: 11:47 22/11/2017

Sáng 22/11, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Khai giảng Lớp tập huấn Nâng cao năng lực cán bộ văn hóa ở cơ sở năm 2017 cho 344 cán bộ là công tác văn hóa cơ sở, là lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; chuyên viên Phụ trách công tác văn hóa cơ sở thuộc Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin xã; đại diện Ban Chủ nhiệm Nhà Văn hóa cộng đồng trên toàn tỉnh

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đặng Gia Duẩn khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, học viên được các giảng viên dày dạn kinh nghiệm của Cục Văn hóa cơ sở và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt các chuyên đề: Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ hàng năm ở cơ sở; Kỹ năng xây dựng kịch bản, dàn dựng chương trình văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; Tổ chức các đội, nhóm, Câu lạc bộ, lớp truyền dạy văn hóa, văn nghệ dân gian, truyền thống ở thôn, buôn; Kỹ năng tập hợp Nhân dân, lựa chọn, tổ chức phục dựng nghi lễ, nghi thức văn hóa truyền thống ở cơ sở.

Học viên tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản trong triển khai thực hiện các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về văn hóa, về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở; công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số…

 

 

Hữu Hùng