Kết luận đối với việc xử lý các tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 16:11 27/11/2018

Đó chính là nội dung Thông báo số 68/TB-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về việc xử lý các tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trên cơ sở tiếp thu kiến đóng góp của các đại biểu tham dự tại cuộc họp ngày 20/11/2018,, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Một là giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh quy trình xử lý đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn tỉnh và gửi về UBND tỉnh trước ngày 15/12/2018;

Hai là giao Công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương tổ chức mở đợt truy quét trước Tết Nguyên đán 2019 và phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn có biện pháp nghiệp vụ chuyên môn để xử lý các cá nhân, đơn vị vi phạm việc quảng cáo rao vặt trên địa bàn tỉnh không đúng quy định.

Ảnh: Xử lý các tờ rơi quảng cáo

Ba là giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với Công an tỉnh để xử lý các cá nhân, đơn vị vi phạm việc quảng cáo rao vặt không đúng quy định theo thẩm quyền.

Bốn là giao UBND thành phố Buôn Ma Thuột chủ động cung cấp thông tin về các số di động quảng cáo rao vặt không đúng quy định cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn để cùng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bằng các biện pháp nghiệp vụ gửi tin nhắn đến các số thuê bao quảng cáo rao vặt không đúng quy định nhằm nhắc nhở, răn đe và xử lý vi phạm hành chính (nếu vi phạm)./.

TV