Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 - 2018

Cập nhật lúc: 09:01 22/05/2018

Với mục đích nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn học nghệ thuật của Nhân dân trong tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực sáng tạo của đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật. UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3416/KH-UBND về tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 – 2018.

Theo đó, đối tượng tham gia là những tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc, phản ánh về vùng đất, con người Đắk Lắk qua lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương. Mỗi tác giả có thể tham gia dự xét giải ở nhiều chuyên ngành khác nhau, nhưng chỉ được nhận thưởng cao nhất trong số các tác phẩm tham gia dự xét giải của một chuyên ngành.

Loại hình nghệ thuật tham dự giải thưởng là những tác phẩm thuộc các lĩnh vực: Thơ, văn, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, biểu diễn nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian (09 lĩnh vực). Những tác phẩm tham dự xét giải phải là những tác phẩm được công bố trong 05 năm theo định kỳ xét tặng giải: Kể từ ngày 01/10/2013 đến 01/10/2018.

Thời gian để nhận tác phẩm: Tính từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 03/9/2018 (Tính theo dấu bưu điện). Đối với những tác phẩm được công bố sau thời gian quy định nhận tác phẩm, sẽ tham gia kỳ xét giải vào giai đoạn kế tiếp.

Tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm: Tổ chức Thông báo, phát động về việc Xét tặng Giải thưởng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chủ trì, phối hợp với các đon vị liên quan tham mưu thành lập Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Giám khảo; Ban Thư ký Giải thưởng; Xây dựng Quy chế, Thể lệ Giải thưởng theo quy định; Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Xét tặng Giải thưởng; Tổ chức thu nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi; Tổ chức các cuộc họp Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Giám khảo;Tổ chức việc xét giải và chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất để phục vụ công tác xét giải; chi trả thù lao, chế độ cho Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Giám khảo...; Làm thủ tục khen thưởng cho các tác phẩm được giải; Tham mưu tổ chức tổng kết và trao giải; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố, tuyên truyền rộng rãi về Giải thưởng và kêt quả Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng­- Tham mưu cho Hội đồng Giải thưởng giải quyết khiểu nại theo quy định./.

 

 

Nhị Bình