Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực Thư viện

Cập nhật lúc: 21:38 08/07/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 2371/BVHTTDL-TV hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện.

Ảnh minh họa

Theo văn bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng của địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sách, báo, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương; thực hiện các đề án, chương trình công tác của Chính phủ, của ngành; triển khai thực hiện Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật Thư viện; tham mưu trình UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch và triển khai "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 đối với Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022 của địa phương - Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4); các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ kỷ niệm năm 2022 của đất nước và địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố tạo điều kiện, bố trí tham gia các hoạt động dự kiến diễn ra trong năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bao gồm: Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022"; Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022; Hội thảo về chuyển đổi số và liên thông thư viện; Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); tập huấn nâng cao kỹ năng phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng; Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số trong các thư viện công cộng; Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022.

Trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ, căn cứ vào tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ./.

Dương Nguyễn