Hướng dẫn việc treo cờ nhân dịp các ngày lễ lớn trong tháng 4,5/2019

Cập nhật lúc: 14:03 24/04/2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có văn bản số 1265-CV/BTGTU, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về việc hướng dẫn, đôn đốc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc nhân dịp các ngày lễ lớn trong tháng 4, 5/2019.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm triển khai công tac tuyên truyền cổ động trực quan nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 133 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5; 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các tuyến đường được phân cấp quản lý.

Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Chỉ đạo các đơn vị liên quan (Công sở, trường học, bệnh viện…) tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở cơ quan và hướng dẫn các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc.

Về khẩu hiệu tuyên truyền, gồm:

  • Nhiệt liệt chào mừng 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)!
  • Nhiệt liệt chào mừng 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2019)!
  • Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
  • Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
  • Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

An Nhiên