Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ lĩnh vực thư viện năm 2019

Cập nhật lúc: 15:55 19/07/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 3105/BVHTTDL-TV, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành về hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong lĩnh vực thư viện.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị tập trung chủ yếu vào các nội dung: Một là tổ chức trưng bày triển lãm, tuyên truyền giới thiệu sách báo, tư liệu chào mừng các ngày Lễ kỷ niệm năm 2019 của đất nước và địa phương. Hai là tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc – Hưởng ứng Ngàv Sách Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và bản quvền thế giới (23/4) tại địa phương. Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam. Ba là triển khai các Đề án của Chính phủ: Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”. Bốn là triển khai các chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các bộ ngành khác. Năm là dự kiến các hoạt động năm 2019 trong lĩnh vực thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức (Cuộc thi viết về “Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời”; Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách - Chào mừng Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Hội nghị Tổng kết hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện, tủ sách cơ sở; Hội thảo “Các giải pháp xã hội hóa phát triển văn hóa đọc’’; Tập huấn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thư viện; Tập huấn triển khai áp dụng mô hình thư viện phục vụ học tập suốt đời; Tập huấn hướng dẫn tổ chức các hoạt động thực hiện triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc; Hội nghị công bố Luật Thư viện)./.

 

Quang Long