Hướng dẫn thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Cập nhật lúc: 17:14 20/09/2019

Cục Văn hóa cơ sở vừa có văn bản số 648/VHCS-VHQC, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố.

Theo đó, trên cơ sở Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu phí thẩm định đối với hai loại hình dịch vụ trên.

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính đã có văn bản 9121/BTC-CST hướng dẫn thì việc thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Như vậy, đến thời điểm hiện tại việc thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường được áp dụng theo quy định tại Thông tư 212/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép  kinh doanh karaoke, vũ trường vì văn bản này vẫn có hiệu lực thi hành và là cơ sở pháp lý để thu phí thẩm định./.

TV