Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ

Cập nhật lúc: 15:28 31/05/2019

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản triển khai hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ.

Ảnh internet

Theo văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Đắk Lắk; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1). Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ. (2). Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND cấp huyện xây dựng, triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn. (3). UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư….

Dương Duy