Dừng các hoạt động trong sự kiện Lễ hội "Đêm trắng Ban Mê năm 2021"

Cập nhật lúc: 15:10 29/04/2021

Ngày 28/04/2021 Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Thông báo số 489-TB/TU về việc dừng các hoạt động trong sự kiện Lễ hội “Đêm trắng Ban Mê”.

Ảnh minh họa    

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp trên thế giới, khả năng dịch bệnh xâm nhập từ nước ngoài vào và nguy cơ bùng phát trở lại đối với nước ta là rất lớn. Để tiếp tục khống chế và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương dừng tất cả các lễ hội “Đêm trắng Ban Mê năm 2021” diễn ra từ ngày 30/4/2021 đến ngày 06/05/2021 tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan thông báo chủ trương trên đến Ban Tổ chức Lễ hội “Đêm trắng Ban Mê năm 2021” và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện, đồng thời, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 625-CV/TU ngày 28/4/2021 về việc “Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID -19”. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nhiệm vụ yêu cầu 5K và thực hiện chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng chống dịch, bệnh, rà soát, bổ sung, xây dựng các phương án chống dịch, sãn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn.