Đổi mới tư duy, chuyên nghiệp hóa hoạt động Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cập nhật lúc: 04:24 28/12/2017

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đặt ra tại Hội nghị Tổng kết  công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của  Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 Sáng 26/12, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức hội nghị Tổng kết  công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên tới dự và phát biểu chỉ đao hội nghị. 

Báo cáo tại Hội nghị, ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (MTNATL) cho biết, trong năm 2017, Cục MTNATL đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch công tác được Bộ phê duyệt và các công việc đột xuất do Bô giao. Công tác quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp được chú trọng triển khai đồng bộ, nghiêm túc.

Thứ trưởng Vương Duy Biên đánh giá cao kết quả Cục MTNATL đạt được năm 2017. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, năm 2017 Cục MTNATL đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý nhà nước, xây dựng các văn bản quản lý và thẩm định các hồ sơ xin cấp phép. Nghị định về hoạt động triển lãm đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội theo đúng tiến độ; Đang tiếp tục xây dựng: Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương đến năm 2035; Thông tư định mức các sản phẩm mỹ thuật; Thông tư thay thế thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 hướng dẫn một số điều tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật. Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm” đang tích cực triển khai.

Đặc biệt, trước tình hình phức tạp trong việc thẩm định tác phẩm khi đấu giá mua bán, phát triển thị trường mỹ thuật, nhiếp ảnh trong nước, Cục đã chủ động đề xuất xây dựng Thông tư tiêu chuẩn giám định viện mỹ thuật, nhiếp ảnh. Trước việc một số công trình tượng đài có chất lượng mỹ thuật  và kỹ thuật chưa tốt, Cục đã kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành công văn số 3671/BVHTTDL-MTNATL ngày 31/8/2017 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài.

Công tác phát triển sự nghiệp mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm được tổ chức với nhiều hình thức, thu hút được đông đảo nghệ sĩ tham gia, công chúng thưởng lãm, từ đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, Cục đã tổ chức tốt các triển lãm có quy mô quốc gia và quốc tế, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành như: Triển lãm giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam 2017; Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” tại Hà Nội; Festival nhiếp ảnh trẻ 2017; Festival Mỹ thuật trẻ 2017; Triển lãm tranh lụa và các sản phẩm lụa tại Mỹ; Triển lãm mỹ thuật đương đại tại Thái Lan. Hoàn thành thiết kế logo và bộ nhận diện APEC 2017; thiết kế may đo trang phục cho 21 nguyên thủ quốc gia dự APEC; hoàn thành vườn tượng APEC tại Đà Nẵng; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện công văn 2662/BVHTTDL-MTNATL…

Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động MTNATL vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhà trưng bày, vì vậy hoạt động này trong cả nước chưa phát triển mạnh so với tiềm năng và nhu cầu xã hội, dặc biệt tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Khó khăn chung của toàn ngành là thị trường mỹ thuật, nhiếp ảnh trong nước chưa phát triển. Công tác lý luận, phê bình, quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền còn yếu… – ông Vi Kiến Thành bày tỏ.

Trong năm 2018, ông Vi Kiến Thành khẳng định: Cục MTNATL sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp qua việc xây dựng hoàn thiện  Nghị định về hoạt động triển lãm; Thông tư Tiêu chuẩn Giám định viên mỹ thuật, nhiếp ảnh; Quy hoạch Tượng đài Quốc tổ Hùng Vương đến năm 2035, Triển lãm ảnh “Đất nước con người Việt Nam phục vụ APPF”, Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh tại Australia,  Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước năm 2016…

Đánh giá cao những công việc Cục MTNATL đã hoàn thành trong năm 2017, Thứ trưởng Vương Duy Biên đề nghị Cục tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực MTNATL trong năm 2018 theo hướng chắc về chuyên môn, về cách quản lý và phối hợp tốt với các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc triển khai công việc. Trong đó, cần chú trọng xây dựng nghị định về hoạt động triển lãm với tinh thần cởi mở, hội nhập, bao quát các vấn đề liên quan đến lĩnh vực.

Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động truyền thông, đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp để các hoạt động của ngành lan tỏa mạnh mẽ hơn trong xã hội. Và để làm được điều đó, trước tiên cần đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và chuyên nghiệp hóa trong cách thực hiện, Thứ trưởng khẳng định./.

Gia Linh

Theo Toquoc.vn