Đến ngày 30/8, Đắk Lắk đã hỗ trợ 65 hướng dẫn viên, viên chức hoạt động nghệ thuật theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Cập nhật lúc: 09:36 06/09/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ khó khăn cho 65 trường hợp hướng dẫn viên, viên chức hoạt động nghệ thuật theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến ngày 30/8, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ cho 65 trường hợp hướng dẫn viên, viên chức hoạt động nghệ thuật theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, trong đó có 39 hướng dẫn viên du lịch và 26 diễn viên nghệ thuật.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 6657/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk để người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp cận gói hỗ trợ được thuận lợi. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của người lao động và người sử dụng lao động thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

 

Duy Hà