Đề xuất các sự kiện Văn hóa, Thể thao Du lịch tiêu biểu năm 2018

Cập nhật lúc: 16:01 26/11/2018

Trên cơ sở Kế hoạch số 5142/KH-BVHTTDL ngày 13/11/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 5240/BVHTTDL-VP, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, tiêu chí đề xuất sự kiện là: Chỉ đề xuất những sự kiện mang tính tiêu biểu, độc lập, không đề xuất cụm sự kiện; Phải là sự kiện diễn ra và kết thúc trong năm (tính từ ngày 01/01 đên hểt ngày 31/12/2018); Có tính chất tiêu biểu, điển hình, mang ý nghĩa chính trị quan trọng và có giá trị, tầm vóc quốc gia, quốc tế; Có tác động tích cực, mạnh mẽ đến đời sống xã hội và có tác động trực tiếp đến chính sách quản lý nhà nước; Sự kiện nổi bật, mang tính đột phá về ý tưởng và cách thức tổ chức, thu hút sự quan tâm của Nhân dân và tạo hiệu ứng cao trong xã hội.

Về số lượng sự kiện đề xuất: Các Tổng cục (Mỗi đơn vị đề xuất không quá 05 sự kiện); Ban Quàn lý Làng Vãn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; các Cục, Vụ và tương đương, đơn vị báo chí thuộc Bộ (Mỗi đơn vị đề xuất không quá 02 sự kiện); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành (Mỗi đơn vị đề xuất không quá 02 sự kiện).

Về hồ sơ đề xuất, gồm: Công văn của đơn vị; Bản thuyết minh giới thiệu về sự kiện (không quá 300 chữ) kèm theo 05 hình ảnh (khác nhau), Video minh họa; Bản sao hợp lệ các tài liệu khác liên quan đến sự kiện (nếu có).

Để triển khai văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cũng ban hành văn bản số 2238/SVHTTDL-QLVH, gửi các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trên cơ sở các tiêu chí và nội dung hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đề xuất các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của Ngành năm 2018./.

Yến Nhi