Đăng ký thi đua lĩnh vực Thư viện năm 2018

Cập nhật lúc: 16:40 12/05/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 1981/BVHTTDL-TV, gửi Thư viện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai công tác đăng ký thi đua lĩnh vực thư viện năm 2018.

Theo đó, nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi và nêu cao ý chí quyết tâm, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thư viện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Một là tổ chức phát động phong trào thi đua đối với toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị. Hai là đẩy mạnh "Văn hóa đọc" trong cán bộ và Nhân dân đặc biệt là trong giới trẻ nhằm tạo phong trào đọc sách trong toàn xã hội.

Ngoài ra, văn bản cũng đề cập đến các tiêu chí thi đua-khen thưởng được áp dụng đối với tập thể và cá nhân, cụ thể: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành tặng cho cá nhân và tập thể có thành tích; Cờ thi đua của Bộ dành tặng cho tập thể xuất sắc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Thư viện triển khai nội dung văn bản đồng thời tổng hợp đăng ký thi đua của các đơn vị./.

 

 

Nhị Bình