Đắk Lắk tổ chức Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Cập nhật lúc: 10:49 07/09/2020

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản số 7905/UBND-KGVX về việc tổ chức Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 02 huyện: Ea Kar và Ea Súp.

Ảnh minh họa

Theo văn bản, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương tổ chức Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 02 huyện: Ea Kar và Ea Súp.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Ea Kar. UBND huyện Ea Súp và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động thời gian, phương pháp tổ chức Triển lãm phù hợp, đạt hiệu quả; đồng thời đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Duy Hà