Cục Văn hóa cơ sở hướng dẫn quy trình cấp phép kinh doanh karaoke và vũ trường

Cập nhật lúc: 10:31 03/09/2019

Để quy trình cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường được đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Văn hóa cơ sở vừa ban hành văn bản số 593/VHCS-VNQC, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố.

Theo đó, quy trình cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke được thực hiện như sau:

Quy trình cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Điều kiện để kinh doanh dịch vụ karaoke, đảm bảo 04 tiêu chí: Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ; không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

        Quy trình cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường, được thực hiện như sau:

Quy trình cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Điều kiện để kinh doanh dịch vụ karaoke, đảm bảo 05 tiêu chí: Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ; không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ); địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200 m trở lên.

Trên cơ sở hướng dẫn của văn bản, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

TV