Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019

Cập nhật lúc: 21:32 05/01/2019

Trên cơ sở văn bản số 5709-CV/BTGTW ngày 25/12/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa - văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019 UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 99/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 5709- CV/BTGTW để tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Ảnh: Đông đảo bà con tới tham dự Lễ hội mừng lúa mới

Về hoạt động văn hóa, văn nghệ: Chủ động tổ chức các chương trình văn hoá, văn nghệ, tạo nhiều sân chơi bổ ích tại các khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng phục vụ Nhân dân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Lựa chọn những tác phẩm đặc sắc, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống dân tộc; Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; phát hiện, biểu dương các nhân tố điển hình tiên tiến, thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.

Ảnh: Lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Xơ Đăng tại huyện Cư M'gar

Về công tác quản lý và tổ chức lễ hội: Tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của Nhân dân trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội, di tích; vận động thuyết phục người dân, du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Quản lý chặt chẽ hoạt động cấp phép, tổ chức lễ hội trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi điều kiện để lễ hội diễn ra đảm bảo an toàn, không để xảy ra sai sót; bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, tổ chức lễ hội tràn lan...

Quang Minh