Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 20:30 04/11/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chấn chỉnh những bất cập trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, trong những năm qua tình hình thực hiện pháp luật về quảng cáo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các tổ chức, cá nhân cơ bản đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ những bất cập, dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đặc biệt là tại khu vực trung tâm huyện vẫn còn tình trạng dựng bảng quảng cáo (dưới 20m2) gắn liền với cơ sở sản xuất, kinh doanh một cách tùy tiện, không theo quy định, lấn chiếm vỉa hè, hành lang đường bộ, không thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền… Song song với bảng quảng cáo là biển hiệu của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh được thiết kế, lắp đặt chưa đảm bảo quy định như: Không thể hiện tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chữ viết trên biển hiệu thể hiện toàn bằng chữ tiếng nước ngoài hoặc có chữ tiếng Việt thì khổ chữ tiếng Việt lại nhỏ hơn chữ nước ngoài hoặc để bên dưới chữ nước ngoài; kích thước và việc đặt biển hiệu chưa đảm bảo, làm mất mỹ quan đô thị.

Quảng cáo băng rôn trên đường phố Buôn Ma Thuột

Văn bản cũng nêu rõ Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, kiểm tra đối với các bảng quảng cáo (dưới 20m2), biển hiệu của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc địa bàn quản lý; trường hợp phát hiện bảng quảng cáo, biển hiệu chưa đúng quy định thì yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm việc bổ sung đầy đủ thông tin (đối với các biển hiệu không có tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số điện thoại, địa chỉ); có biện pháp khắc phục đối với biển hiệu đặt không đúng vị trí quy định; đối với các bảng quảng cáo có đủ điều kiện thực hiện quảng cáo nhưng chưa thông báo sản phẩm quảng cáo thì yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện bổ sung hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định. Yêu cầu tổ chức, cá nhân tháo gỡ đối với các biển hiệu không đảm bảo quy định về chữ viết, kích thước; bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, hành lang đường bộ... Đối với các trường hợp vi phạm, đã được hướng dẫn, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục sai phạm nhưng cố tình không chấp hành phải tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Võ Phượng