Các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp sẽ được tổ chức năm 2018

Cập nhật lúc: 15:06 03/11/2017

Trên cơ sở Quyết định số 285/ỌĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 về phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vương Duy Biên về việc tổ chức các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp năm 2018, ngày 27/10/2017, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã ban hành Thông báo số 751/TB-NTBD.

Theo đó, trong năm 2018 sẽ tổ chức các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp gồm: Liên hoan nghệ thuật sân khấu Kịch nói toàn quốc, thời gian dự kiến tố chức vào tháng 4 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Liên hoan nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (đợt 1), thời gian dự kiến tổ chức vào thời điểm 19 tháng 5 năm 2018 tại tỉnh Cao Bằng; Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu thính phòng toàn quốc, thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2018 tại Thành phố Hà Nội; Liên hoan Ban, Nhóm nhạc toàn quốc, thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2018 tại Miền Trung; Liên hoan nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (đợt 2), thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2018 tại Miền Nam; Liên hoan nghệ thuật Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc, thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2018 tại Miền Nam; Liên hoan múa Rối quốc tế, thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2018 tại Thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở nội dung của Thông báo, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch để tham gia các Cuộc thi, Liên hoan chuyên nghiệp năm 2018.

Thanh Viên